Offert
Vi börjar med att boka ett första möte där vi går igenom ditt byggprojekt. Vi kommer med förslag och idéer utifrån dina synpunkter och önskemål. Därefter får du en komplett offert. Vår offert innehåller ett fast pris, tidplan, åtagandebeskrivning, försäkringsvillkor, garantiinformation och giltighetstid. Innan arbetet påbörjas skriver båda parter på ett ordererkännande där alla uppgifter från offerten finns.

Försäkring
Företaget innehar F-skattsedel och entreprenadförsäkring. Vi arbetar enligt gällande bransch regler och normer.

Garanti
Företaget har 2 års garantitid på utfört arbetet och materialgaranti enligt leverantörens villkor.

Rotavdrag
Enligt dig som köpare finns det möjlighet till preliminär skattereduktion. Om ansökan om skattereduktion avslås av skatteverket ska fakturans totala belopp betalas av dig som köpare.